Skimateria Grip-grind

490 kr

Ruggar fästzonen för bättre vidhäftning av fästvalla utan att deet fasdtnar slipmedel i belaget.